2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 021.1.21.2017, Z dnia: 09.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 021.1.29.2013 w sprawie ustalenia zwrotu kosztów używania pojazdów przez pracownika do celów służbowych niebędących własnością pracodawcy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 09.03.2017.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 05.06.2017 , wersja 1

Numer: 021.1.22.2017, Z dnia: 09.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany regulaminu pracy pracowników OPS w Sandomierzu
Załączniki:
zarzadzenie nr 22.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 09.03.2017.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 05.06.2017 , wersja 1

Numer: 021.1.21.2017, Z dnia: 09.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia zwrotu kosztów używania pojazdów przez pracowników do celów służbowych niebędących własnością pracodawcy
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 09.03.2017.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 08.02.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.23.2017, Z dnia: 27.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia oraz za pranie o konserwację za 2017 r.
Załączniki:
zarzadzenie nr 23.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 27.03.2017.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 05.06.2017 , wersja 1

Numer: 021.1.25.2017, Z dnia: 31.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie finansowym dla OPS w Sandomierzu
Załączniki:
zarzadzenie nr 25.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 31.03.2017.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 05.06.2017 , wersja 1

Numer: 021.1.26.2017, Z dnia: 31.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie finansowym dla OPS w Sandomierzu na 2017 r.
Załączniki:
zarzadzenie nr 26.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 31.03.2017.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 05.06.2017 , wersja 1

Numer: 021.1.24.2017, Z dnia: 31.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie finansowym dla OPS w Sandomierzu
Załączniki:
zarzadzenie nr 24.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 31.03.2017.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 05.06.2017 , wersja 1

Numer: 021.1.27.2017, Z dnia: 04.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie finansowym dla OPS w Sandomierzu na 2017 r.
Załączniki:
zarzadzenie nr 27.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 04.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 05.06.2017 , wersja 1

Numer: 021.1.28.2017, Z dnia: 05.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia likwidacji zużytego wyposażenia w OPS w Sandomierzu
Załączniki:
zarzadzenie nr 28.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 05.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 05.06.2017 , wersja 1

Numer: 021.1.29.2017, Z dnia: 19.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmian do polityki rachunkowości oraz planu kont dla OPS w Sandomierzu wprowadzonej zarządzeniem NR OPS.021.1.85.2013 z dnia 30.07.2013
Załączniki:
zarzadzenie nr 29.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 19.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 05.06.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 14  prawy
Początek strony