2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 021.1.1.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia kwoty odpłatności za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Załączniki:
zarzadzenie nr 1.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.01.2017.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 05.06.2017 , wersja 4

Numer: 021.1.2.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Miejskiej Sandomierz
Załączniki:
zarzadzenie nr 2.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.01.2017.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 05.06.2017 , wersja 3

Numer: 021.1.3.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Instrukcji obiegu, kontroli wewnętrznej i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu wprowadzonej Zarządzeniem nr OPS.21.1.155.2014 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 07.11.2014 z późn. zm.
Załączniki:
zarzadzenie nr 3.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 02.01.2017.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 05.06.2017 , wersja 2

Numer: 021.1.4.2017, Z dnia: 04.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu
Załączniki:
zarzadzenie nr 4.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 04.01.2017.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 05.06.2017 , wersja 2

Numer: 021.1.5.2017, Z dnia: 05.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia zasad wysokości świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Załączniki:
zarzadzenie nr 5.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 05.01.2017.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 05.06.2017 , wersja 1

Numer: 021.1.6a.2017, Z dnia: 18.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu na 2017
Załączniki:
zarzadzenie nr 6a.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 18.01.2017.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 05.06.2017 , wersja 1

Numer: 021.1.6.2017, Z dnia: 16.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie finansowym dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierz na rok 2017
Załączniki:
zarzadzenie nr 6.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 16.01.2017.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 05.06.2017 , wersja 1

Numer: 021.1.7.2017, Z dnia: 20.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie składu komisji egzaminacyjnej oraz terminu egzaminu w ramach służby przygotowawczej dla pracownika na stanowisku: referent w sekcji świadczeń rodzinnych
Załączniki:
zarzadzenie nr 7.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 20.01.2017.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 05.06.2017 , wersja 1

Numer: 021.1.8.2017, Z dnia: 24.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Załączniki:
zarzadzenie nr 8.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 24.01.2017.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 05.06.2017 , wersja 1

Numer: 021.1.9.2017, Z dnia: 26.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia rocznego planu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej
Załączniki:
zarzadzenie nr 9.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 26.01.2017.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 05.06.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 14  prawy
Początek strony