2018

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: 021.1.70.2018, Z dnia: 24.10.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie finansowym dla OPS w Sandomierzu na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 24.10.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 10.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.101.2018, Z dnia: 31.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu w roku 2019
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 31.12.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 08.02.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.2.2018, Z dnia: 02.01.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia zasad wysokości świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 02.01.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.3.2018, Z dnia: 02.01.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 02.01.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 2

Numer: 021.1.51.2018, Z dnia: 04.09.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego w OPS w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 04.09.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.4.2018, Z dnia: 15.01.2018

, Zmieniana:  
sprawie zmian do polityki rachunkowości oraz planu kont dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu wprowadzonej Zarządzeniem Nr OPS 021.1.85.2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 30.07.2013 r.
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 15.01.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.8.2018, Z dnia: 01.02.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie finansowym dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 01.02.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.95.2018, Z dnia: 27.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie finansowym dla OPS w Sandomierzu na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 10.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.40.2018, Z dnia: 02.07.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany regulaminu pracy
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 02.07.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.83.2018, Z dnia: 27.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie finansowym dla OPS w Sandomierzu na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 27.11.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 10.01.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 11  prawy
Początek strony