2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 021.1.40.2018, Z dnia: 02.07.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany regulaminu pracy
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 02.07.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.41.2018, Z dnia: 05.07.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie finansowym dla OPS w Sandomierzu na 2018 r.
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 05.07.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.42.2018, Z dnia: 13.07.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie finansowym dla OPS w Sandomierzu na 2018 r.
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 13.07.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.43.2018, Z dnia: 16.07.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany zarządzenia nr 021.1.69.2014 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 27.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury korzystania z monitoringu wizyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu z późniejszymi zmianami.
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 16.07.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.44.2018, Z dnia: 19.07.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zasad zabezpieczenia budynku, zasad postępowania z kluczami oraz dostępu do pomieszczeń biurowych OPS w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 19.07.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.45.2018, Z dnia: 19.07.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej przyznania i wypłaty dodatku energetycznego
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 19.07.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.46.2018, Z dnia: 24.07.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie finansowym dla OPS w Sandomierzu na 2018 r.
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 24.07.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.47.2018, Z dnia: 24.07.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie finansowym dla OPS w Sandomierzu na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 24.07.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.48.2018, Z dnia: 24.07.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie finansowym dla OPS w Sandomierzu na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 24.07.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.49.2018, Z dnia: 24.07.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie finansowym dla OPS w Sandomierzu na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 24.07.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony