2020

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 021.1.11.2020, Z dnia: 24.03.2020

, Zmieniana:  
w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt OPS oraz wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej
Załączniki:
ORG.021.1.11.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 24.03.2020.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 04.06.2020 , wersja 1

Numer: 021.1.10.2020, Z dnia: 26.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok
Załączniki:
ORG.021.1.10.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 04.06.2020 , wersja 1

Numer: 021.1.9.2020, Z dnia: 17.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności planu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2019 rok
Załączniki:
ORG.021.1.9.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 04.06.2020 , wersja 1

Numer: 021.1.8.2020, Z dnia: 31.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia rejestru ryzyk oraz matrycy ryzyka na rok 2020
Załączniki:
ORG.021.1.8.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 31.01.2020.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 25.02.2020 , wersja 1

Numer: 021.1.7.2020, Z dnia: 31.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia oraz za pranie i konserwację odzieży i obuwia za 2020 r. ustalonego na podstawie aktualnych cen
Załączniki:
ORG.021.1.7.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 31.01.2020.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 25.02.2020 , wersja 1

Numer: 021.1.5.2020, Z dnia: 29.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie finansowym dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu na rok 2020
Załączniki:
ORG.021.1.5.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 29.01.2020.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 11.02.2020 , wersja 1

Numer: 021.1.6.2020, Z dnia: 29.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego planu pracy
Załączniki:
ORG.021.1.6.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 29.01.2020.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 25.02.2020 , wersja 1

Numer: 021.1.4.2020, Z dnia: 23.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu na 2020
Załączniki:
ORG.021.1.4.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 23.01.2020.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 11.02.2020 , wersja 1

Numer: 021.1.2.2020, Z dnia: 02.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zasad rozliczania wyjazdów służbowych pojazdem OPS
Załączniki:
ORG.021.1.2.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 02.01.2020.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 11.02.2020 , wersja 1

Numer: 021.1.3.2020, Z dnia: 02.01.2020

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia kwoty odpłatności za 1 godz. specjalistycznych usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Załączniki:
ORG.021.1.3.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 02.01.2020.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 11.02.2020 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony