Podstawowe dane

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

REGON 005660592, NIP 864-15-44-028

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu,

ul. Słowackiego 17a

Telefon 15 832-05-93 mail: sekretariat@ops.sandomierz.pl

Adres E-PUAP: i2y07er3tw/skrytka

 

   Godziny pracy

 wewn. nr

telefonu

 dane personalne pracownika

adres mail

 Dyrektor OPS w Sandomierzu

Organizator pomocy społecznej

 poniedziałek

08.00-16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

wtorek - piątek

07.00-15.00

         
 21

 Grażyna Łebek

dyrektor@ops.sandomierz.pl

Kierownik sekcji świadczeń  17

Dorota Tarnawska

sekcja_swiadczen@ops.sandomierz.pl

 Główny Księgowy  19

Elżbieta Posłowska

sekcja_finansowa@ops.sandomierz.pl

 Informatyk 18

Łukasz Bąk

informatyk@ops.sandomierz.pl

 Koordynator usług opiekuńczych 17

 Iwona Olechowska

zastępstwo Agnieszka Basak

 Sekcja organizacyjna, kadry  16

Izabela Szczepańska

sekcja_organizacyjna@ops.sandomierz.pl

 Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej:

 Psycholog,

Asystenci rodzin

 23

 

Jadwiga Skubida

Monika Wołos

Agnieszka Stola

Pracownicy Socjalni

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

Anna Barańska

Agnieszka Basak

Ewa Dołowiec

Katarzyna Kołodziej

 

Małgorzata Nowak

Jolanta Kurzępa

Anna Kawalec

 

Marta Zarzycka

Anna Ozdoba

Decyzje

Sekcja świadczeń

 

Pracownik Socjalny

 15

 Lucyna Bachowska

Katarzyna Ratajczyk

 

Ewa Sobieszkoda

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu,

ul. Żydowska 6c

Telefon 15 832-31-60 mail: swiadczenia_rodzinne@ops.sandomierz.pl

   Godziny pracy  wewn. nr

telefonu

 dane personalne pracownika
Sekcja świadczeń rodzinnych        

 poniedziałek

08.00-16.00

 

 

 

wtorek - piątek

07.00-15.00

22, 26

 

 

 

 

 

22

administrator koordynujący:

Anna Orchowska

swiadczenia_rodzinne@ops.sandomierz.pl

 

referenci sekcji świadczeń

rodzinnych:

Magdalena Szkiełka

Aneta Stec

Marta Wryk

Anna Gajewska

Secja dodatków mieszkaniowych

26

 

25

administartor koordynujący:

Anna Orchowska

referent: Agnieszka Dąbek

 Obsługa świadczenia wychowawczego  24

referenci sekcji świadczeń 

rodzinnych:

Monika Baran

Małgorzata Słodownik

Magdalena Zioło

Jednostki funkcjonujące przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu  
  Godziny pracy  wewn. nr

telefonu

dane personalne pracownika 

 Środowiskowy Dom Samopomocy

 

Dla Osób Niepełnosprawych

Intelektualnie i z Zaburzeniami

Psychicznymi

 

ul. Katedralna 5

27-600 Sandomierz

 

sds@ops.sandomierz.pl

08.00-16.00  15 832-03-95

Kierownik ŚDS

Agnieszka Klimkiewicz

 Punkt Interencji Kryzysowej

ul. Żydowska 6c

 

piksandomierz@gmail.com

 

od wtorku do piątku

16.00-18.00

 

15 832-31-60

wew. 21

 

wtorek - pedagog/interwencja

kryzysowa

środa - radca prawny
czwartek - Psycholog

piątek - instruktor terapii

uzależnień

 

Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 14.11.2017 9:15
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 14.11.2017 9:15. Odsłon 215, Wersja 10