Podstawowe dane

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

REGON 005660592, NIP 864-15-44-028

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu,

ul. Słowackiego 17a

Telefon 15 832-05-93 mail: sekretariat@ops.sandomierz.pl

Adres E-PUAP: i2y07er3tw/skrytka

 

   Godziny pracy

 wewn. nr

telefonu

 dane personalne pracownika

adres mail

 Dyrektor OPS w Sandomierzu

Organizator pomocy społecznej

 poniedziałek-

czwartek

7.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

piątek 8.00-16.00

         
 21

 Grażyna Łebek

dyrektor@ops.sandomierz.pl

Kierownik sekcji świadczeń  17 Dorota Tarnawska
 Główny Księgowy  19

Elżbieta Posłowska

sekcja_finansowa@ops.sandomierz.pl

 Informatyk 18

Łukasz Bąk

informatyk@ops.sandomierz.pl

 Koordynator usług opiekuńczych 17  Iwona Olechowska
 Sekcja organizacyjna, kadry  16 Izabela Szczepańska

 Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej:

 

Psycholog,

 

Asystenci rodzin

 23

 Jadwiga Skubida

 

Monika Wołos

Agnieszka Stola

Pracownicy Socjalni

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

Anna Barańska

Agnieszka Basak

Ewa Dołowiec

Katarzyna Kołodziej

 

Małgorzata Nowak

Jolanta Kurzępa

Anna Kawalec

 

Marta Zarzycka

Anna Ozdoba

Decyzje

Sekcja świadczeń

 15

 Lucyna Bachowska

Katarzyna Ratajczyk

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu,

ul. Żydowska 6c

Telefon 15 832-31-60 mail: swiadczenia_rodzinne@ops.sandomierz.pl

   Godziny pracy  wewn. nr

telefonu

 dane personalne pracownika
Sekcja świadczeń rodzinnych        

 poniedziałek-

czwartek

7.00-15.00

 

 

 

piątek 8.00-16.00

22, 26

 

 

 

 

 

22

administrator koordynujący:

Anna Orchowska

 

referenci sekcji świadczeń

rodzinnych:

Magdalena Szkiełka

Aneta Stec

Marta Wryk

Secja dodatków mieszkaniowych

26

 

25

administartor koordynujący:

Anna Orchowska

referent: Agnieszka Dąbek

 Obsługa świadczenia wychowawczego  24

referenci sekcji świadczeń 

rodzinnych:

Monika Baran

Małgorzata Słodownik

Jednostki funkcjonujące przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu  
  Godziny pracy  wewn. nr

telefonu

dane personalne pracownika 

 Środowiskowy Dom Samopomocy

 

Dla Osób Niepełnosprawych

Intelektualnie i z Zaburzeniami

Psychicznymi

 

ul. Katedralna 5

27-600 Sandomierz

 

sds@ops.sandomierz.pl

8.00-16.00  15 832-03-95

Kierownik ŚDS

Agnieszka Klimkiewicz

 Punkt Interencji Kryzysowej

ul. Żydowska 6c

 

piksandomierz@gmail.com

 

od wtorku do piątku

16.00-18.00

 

15 832-31-60

wew. 21

 

wtorek - pedagog/interwencja

kryzysowa

środa - radca prawny
czwartek - Psycholog

piątek - instruktor terapii

uzależnień

 

Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 04.10.2016
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 08.11.2017. Odsłon 247, Wersja 6drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 32  prawy
Początek strony