2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 021.1.34.2018, Z dnia: 06.06.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie finansowym dla OPS w Sandomierzu na 2018 r.
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 06.06.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.33b.2018, Z dnia: 01.06.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 021.1.58.2016 w sprawie zasad rozliczania wyjazdów służbowych pojazdem będącym własnością Ośrodka Pomocy społecznej w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 01.06.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.33.2018, Z dnia: 30.05.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie finansowym dla OPS w Sandomierzu na 2018 r.
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 2

Numer: 021.1.32.2018, Z dnia: 28.05.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 28.05.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.31.2018, Z dnia: 25.05.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi Służącymi do Przetwarzania Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 25.05.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.30.2018, Z dnia: 25.05.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 25.05.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.29.2018, Z dnia: 23.05.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia Inspektora danych w OPS w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 23.05.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.28.2018, Z dnia: 22.05.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany procedury w sprawie zasad ewakuacji osób niepełnosprawnych na wypadek masowego zagrożenia
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 22.05.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.27.2018, Z dnia: 21.05.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia do stosowania przez pracowników instrukcji BHP obsługi maszyn i urządzeń technicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 21.05.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.26.2018, Z dnia: 17.05.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany instrukcji obiegu, kontroli wewnętrznej i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu wprowadzonej Zarządzeniem Nr OPS.021.1.155.2014 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 07.11.2014r. z póżn. zmm
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 17.05.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony