Świadczenia Rodzinne

 


Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (.doc)

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (.pdf)


 

 

Wniosek o ustalenie prawa jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (.doc)

Wniosek o ustalenie prawa jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (.pdf)

Zaświadczenie lekarskie (.doc)

Zaświadczenie lekarskie (.pdf)

Oświadczenie o dochodach - ryczałt (.doc)

Oświadczenie o dochodach - ryczałt (.pdf)

Oświadzenie o dochodach - nieopodatkowanych (.doc)

Oświadzenie o dochodach - nieopodatkowanych (.pdf)

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa (.doc)

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa (.pdf)


 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (.doc)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (.pdf)


 

 

Wniosek o ustalenie prawa do specyjalnego zasiłku opiekuńczego (.doc)

Wniosek o ustalenie prawa do specyjalnego zasiłku opiekuńczego (.pdf) 

Oświadczenie o dochodach - ryczałt (.doc)

Oświadczenie o dochodach - ryczałt (.pdf)

Oświadzenie o dochodach - nieopodatkowanych (.doc)

Oświadzenie o dochodach - nieopodatkowanych (.pdf)

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa (.doc)

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa (.pdf)


 

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego (.doc)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego (.pdf)


 

 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc)

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.pdf)

Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (.doc)

Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (.pdf)

Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej (.doc)

Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej (.pdf)

Oświadczenie o dochodach - ryczałt (.doc)

Oświadczenie o dochodach - ryczałt (.pdf)

Oświadczenie o wielkości gospodarstwie (.doc)

Oświadczenie o wielkości gospodarstwie (.pdf)

Oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym (.doc)

Oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym (.pdf)

Oświadczenie o niekorzystaniu z opieki nad dzieckiem (.doc)

Oświadczenie o niekorzystaniu z opieki nad dzieckiem (.pdf)

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania (.doc)

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania (.pdf)

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (.doc)

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (.pdf)

Zaświadczenie lekarskie (.doc)

Zaświadczenie lekarskie (.pdf)


 

 

 


 

Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 27.10.2016
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 28.10.2016. Odsłon 223, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony