Jednorazowe świadczenie "Za życiem"

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”  

Podstawa prawna:

Informacje ogólne:

Wymagania formalne:  

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” nie przysługuje:

Koordynacja a świadczenie „Za życiem”

Jednorazowe świadczenie „ Za życiem”, podobnie jak świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do jednorazowego świadczenia lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki), wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany do wojewody świętokrzyskiego w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.  

Gdzie składa się wnioski?

Wnioski o świadczenie „Za życiem”:

Wszelkie informacje dotyczące jednorazowego świadczenia „Za życiem” można uzyskać pod numerem telefonu:

(15) 832 – 31- 60 wew. 22, 507-005-773  

Do pobrania: Wzór wniosku w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia „Za życiem”   

 https://www.gov.pl/web/rodzina/ix-jednorazowe-swiadczenie-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-u-ktorego-zdiagnozowano111           

Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 04.01.2021 9:08
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 04.01.2021 9:08. Odsłon 46, Wersja 4