Statystyki odwiedzin Biuletynu


>>  3315
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2017  1364
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  922
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2018  803
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2016  700
>Ogłoszenia>Nabór pracowników  658
>Ogłoszenia>Ogłoszenie  574
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  454
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2019  432
Załatwiane sprawy>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  326
Załatwiane sprawy>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  311
Załatwiane sprawy>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  280
>Podstawowe dane>Podstawowe dane  279
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń  275
>Dostęp do informacji publicznych>Dostęp do informacji publicznych  270
>Podstawa prawna>Podstawa prawna  269
Załatwiane sprawy>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  263
>Zakres działania>Przedmiot działalności i kompetencje  262
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Finansowa  241
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń Rodzinnych  233
Załatwiane sprawy>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  227
Druki do pobrania>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  224
Druki do pobrania>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  218
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  209
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne>2016>2016  200
Załatwiane sprawy>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  190
>Redaktorzy BIP>Redaktorzy  182
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Organizacyjna  177
>Ponowne wykorzystanie informacji>Ponowne wykorzystanie informacji  176
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2020  150
Druki do pobrania>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  139
Załatwiane sprawy>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  135
Druki do pobrania>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  133
>Załatwiane sprawy>Zarządzenia  131
Druki do pobrania>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  128
Druki do pobrania>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  127
>Mienie i finanse>Majątek OPS  123
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Dodatków Mieszkaniowych  113
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2021  99
Komunikaty/Zarządzenia>Komunikaty>Komunikat  84
Druki do pobrania>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  75
>Realizacja ustawy o języku migowym>Realizacja ustawy o języku migowym  61
Załatwiane sprawy>Rządowy program "Dobry Start">Rządowy program "Dobry Start"  52
Załatwiane sprawy>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  48
Załatwiane sprawy>Jednorazowe świadczenie "Za życiem">Jednorazowe świadczenie "Za życiem"  48
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2022  46
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019r.>Sprawozdania za 2019r.  43
>Podstawowe dane>Godziny urzędowania  38
>Rejestry i ewidencje>Samodzielne stanowisko - Informatyk  36
>Stypendia i zasiłki szkolne>Stypendia i zasiłki szkolne  36
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018r.>Sprawozdania za 2018r.  34
>Ochrona danych osobowych>Ochrona danych osobowych  31
>Deklaracja dostępności>Deklaracja dostępności  31
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Finansowa  30
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020r.>Sprawozdania za 2020r.  30
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych  25
Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Pomocy Społecznej>Sekcja Pomocy Społecznej  20
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Organizacyjna  20
Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Pomocy Społecznej>Administrator koordynujący usług opiekuńczych  19
>Informacje o dostępności>Deklaracja dostępności  17
>Rejestry i ewidencje>Środowiskowy Dom Samopomocy  17
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Zespół ds. Asysty Rodziny  16
Druki do pobrania>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  15
>Informacje o dostępności>Koordynator ds. dostępności  15
>Program "Czyste Powietrze">Program "Czyste Powietrze"  14
>Informacje o dostępności>Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego  8
>Załatwiane sprawy>Załatwiane sprawy  7
>Struktura organizacyjna>OPS  5
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2021r.>Sprawozdania za 2021r.  4
>Struktura organizacyjna>Przetargi  4
>Informacje o dostępności>Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury zapewnienia dostępności  4
>Informacje o dostępności>Wniosek o zapewnienie dostępności  4
>Informacje o dostępności>Procedura zapewnienie dostępności  2
>>  1
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Punkt Interwencji Kryzysowej  1
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  1
Początek strony