Statystyki odwiedzin Biuletynu
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2017  983
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  651
>Ogłoszenia>Nabór pracowników  478
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2018  475
>Ogłoszenia>Ogłoszenie  471
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2016  376
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  357
Załatwiane sprawy>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  259
Załatwiane sprawy>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  259
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń  243
>Dostęp do informacji publicznych>Dostęp do informacji publicznych  230
>Podstawa prawna>Podstawa prawna  220
Załatwiane sprawy>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  218
Załatwiane sprawy>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  215
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Finansowa  209
>Podstawowe dane>Podstawowe dane  209
>Zakres działania>Przedmiot działalności i kompetencje  195
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń Rodzinnych  193
Druki do pobrania>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  190
Załatwiane sprawy>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  189
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  181
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne>2016>2016  181
Załatwiane sprawy>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  164
Druki do pobrania>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  157
>Ponowne wykorzystanie informacji>Ponowne wykorzystanie informacji  156
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Organizacyjna  149
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2019  144
>Redaktorzy BIP>Redaktorzy  141
>Załatwiane sprawy>Zarządzenia  131
Druki do pobrania>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  117
Załatwiane sprawy>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  116
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Dodatków Mieszkaniowych  113
Druki do pobrania>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  110
Druki do pobrania>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  103
Druki do pobrania>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  97
>Mienie i finanse>Majątek OPS  95
Druki do pobrania>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  60
Załatwiane sprawy>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  48
>Realizacja ustawy o języku migowym>Realizacja ustawy o języku migowym  43
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2020  39
Załatwiane sprawy>Rządowy program "Dobry Start">Rządowy program "Dobry Start"  27
>Rejestry i ewidencje>Samodzielne stanowisko - Informatyk  23
Załatwiane sprawy>Jednorazowe świadczenie "Za życiem">Jednorazowe świadczenie "Za życiem"  23
Komunikaty/Zarządzenia>Komunikaty>Komunikat  20
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018r.>Sprawozdania za 2018r.  18
>Rejestry i ewidencje>Środowiskowy Dom Samopomocy  17
Druki do pobrania>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  15
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019r.>Sprawozdania za 2019r.  10
>Załatwiane sprawy>Załatwiane sprawy  7
>Struktura organizacyjna>OPS  5
>Struktura organizacyjna>Przetargi  4
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  1
>Stypendia i zasiłki szkolne>Stypendia i zasiłki szkolne  1
Początek strony