Statystyki odwiedzin Biuletynu
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2017  976
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  543
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2018  464
>Ogłoszenia>Nabór pracowników  424
>Ogłoszenia>Ogłoszenie  403
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2016  366
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  322
Załatwiane sprawy>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  243
Załatwiane sprawy>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  234
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń  229
>Dostęp do informacji publicznych>Dostęp do informacji publicznych  218
>Podstawa prawna>Podstawa prawna  207
Załatwiane sprawy>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  203
Załatwiane sprawy>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  198
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Finansowa  198
>Podstawowe dane>Podstawowe dane  194
>Zakres działania>Przedmiot działalności i kompetencje  181
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń Rodzinnych  175
Załatwiane sprawy>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  174
Druki do pobrania>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  173
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  173
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne>2016>2016  172
Załatwiane sprawy>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  153
>Ponowne wykorzystanie informacji>Ponowne wykorzystanie informacji  148
Druki do pobrania>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  145
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Organizacyjna  143
>Redaktorzy BIP>Redaktorzy  131
>Załatwiane sprawy>Zarządzenia  131
Załatwiane sprawy>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  112
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Dodatków Mieszkaniowych  109
Druki do pobrania>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  107
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2019  106
Druki do pobrania>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  104
Druki do pobrania>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  92
>Mienie i finanse>Majątek OPS  86
Druki do pobrania>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  79
Druki do pobrania>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  53
Załatwiane sprawy>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  48
>Realizacja ustawy o języku migowym>Realizacja ustawy o języku migowym  35
>Rejestry i ewidencje>Samodzielne stanowisko - Informatyk  19
>Rejestry i ewidencje>Środowiskowy Dom Samopomocy  17
Załatwiane sprawy>Rządowy program "Dobry Start">Rządowy program "Dobry Start"  15
Druki do pobrania>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  15
Załatwiane sprawy>Jednorazowe świadczenie "Za życiem">Jednorazowe świadczenie "Za życiem"  13
>Załatwiane sprawy>Załatwiane sprawy  7
>Struktura organizacyjna>OPS  5
>Struktura organizacyjna>Przetargi  4
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  1
Początek strony