Statystyki odwiedzin Biuletynu
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2017  983
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  624
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2018  475
>Ogłoszenia>Nabór pracowników  473
>Ogłoszenia>Ogłoszenie  460
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2016  375
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  355
Załatwiane sprawy>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  258
Załatwiane sprawy>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  253
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń  241
>Dostęp do informacji publicznych>Dostęp do informacji publicznych  229
>Podstawa prawna>Podstawa prawna  218
Załatwiane sprawy>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  216
Załatwiane sprawy>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  215
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Finansowa  207
>Podstawowe dane>Podstawowe dane  204
>Zakres działania>Przedmiot działalności i kompetencje  195
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń Rodzinnych  191
Druki do pobrania>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  189
Załatwiane sprawy>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  188
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne>2016>2016  181
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  178
Załatwiane sprawy>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  164
>Ponowne wykorzystanie informacji>Ponowne wykorzystanie informacji  156
Druki do pobrania>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  155
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Organizacyjna  149
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2019  142
>Redaktorzy BIP>Redaktorzy  139
>Załatwiane sprawy>Zarządzenia  131
Załatwiane sprawy>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  116
Druki do pobrania>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  116
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Dodatków Mieszkaniowych  113
Druki do pobrania>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  109
Druki do pobrania>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  103
Druki do pobrania>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  96
>Mienie i finanse>Majątek OPS  95
Druki do pobrania>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  59
Załatwiane sprawy>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  48
>Realizacja ustawy o języku migowym>Realizacja ustawy o języku migowym  41
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2020  31
Załatwiane sprawy>Rządowy program "Dobry Start">Rządowy program "Dobry Start"  26
>Rejestry i ewidencje>Samodzielne stanowisko - Informatyk  23
Załatwiane sprawy>Jednorazowe świadczenie "Za życiem">Jednorazowe świadczenie "Za życiem"  23
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018r.>Sprawozdania za 2018r.  18
>Rejestry i ewidencje>Środowiskowy Dom Samopomocy  17
Komunikaty/Zarządzenia>Komunikaty>Komunikat  16
Druki do pobrania>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  15
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019r.>Sprawozdania za 2019r.  9
>Załatwiane sprawy>Załatwiane sprawy  7
>Struktura organizacyjna>OPS  5
>Struktura organizacyjna>Przetargi  4
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  1
Początek strony