Statystyki odwiedzin Biuletynu


Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2017  1357
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  913
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2018  797
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2016  693
>Ogłoszenia>Nabór pracowników  588
>Ogłoszenia>Ogłoszenie  557
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  429
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2019  427
Załatwiane sprawy>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  319
Załatwiane sprawy>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  306
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń  272
>Podstawowe dane>Podstawowe dane  270
>Dostęp do informacji publicznych>Dostęp do informacji publicznych  264
Załatwiane sprawy>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  264
>Podstawa prawna>Podstawa prawna  258
>Zakres działania>Przedmiot działalności i kompetencje  252
Załatwiane sprawy>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  250
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Finansowa  238
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń Rodzinnych  230
Druki do pobrania>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  223
Załatwiane sprawy>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  223
Druki do pobrania>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  215
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  206
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne>2016>2016  198
Załatwiane sprawy>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  186
>Redaktorzy BIP>Redaktorzy  182
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Organizacyjna  174
>Ponowne wykorzystanie informacji>Ponowne wykorzystanie informacji  173
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2020  142
Druki do pobrania>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  138
Druki do pobrania>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  132
>Załatwiane sprawy>Zarządzenia  131
Załatwiane sprawy>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  130
Druki do pobrania>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  124
>Mienie i finanse>Majątek OPS  119
Druki do pobrania>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  118
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Dodatków Mieszkaniowych  113
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2021  87
Komunikaty/Zarządzenia>Komunikaty>Komunikat  74
Druki do pobrania>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  73
>Realizacja ustawy o języku migowym>Realizacja ustawy o języku migowym  61
Załatwiane sprawy>Rządowy program "Dobry Start">Rządowy program "Dobry Start"  51
Załatwiane sprawy>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  48
Załatwiane sprawy>Jednorazowe świadczenie "Za życiem">Jednorazowe świadczenie "Za życiem"  45
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019r.>Sprawozdania za 2019r.  40
>Rejestry i ewidencje>Samodzielne stanowisko - Informatyk  36
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018r.>Sprawozdania za 2018r.  33
>Stypendia i zasiłki szkolne>Stypendia i zasiłki szkolne  32
>Deklaracja dostępności>Deklaracja dostępności  31
>Ochrona danych osobowych>Ochrona danych osobowych  30
>Podstawowe dane>Godziny urzędowania  28
>>  24
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020r.>Sprawozdania za 2020r.  23
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Finansowa  21
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych  18
>Rejestry i ewidencje>Środowiskowy Dom Samopomocy  17
>Informacje o dostępności>Deklaracja dostępności  16
Druki do pobrania>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  15
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Organizacyjna  13
>Informacje o dostępności>Koordynator ds. dostępności  13
Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Pomocy Społecznej>Sekcja Pomocy Społecznej  12
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2022  12
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Zespół ds. Asysty Rodziny  11
Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Pomocy Społecznej>Administrator koordynujący usług opiekuńczych  9
>Informacje o dostępności>Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego  8
>Załatwiane sprawy>Załatwiane sprawy  7
>Struktura organizacyjna>OPS  5
>Struktura organizacyjna>Przetargi  4
>Program "Czyste Powietrze">Program "Czyste Powietrze"  4
>Informacje o dostępności>Wniosek o zapewnienie dostępności  2
>Informacje o dostępności>Procedura zapewnienie dostępności  2
>Informacje o dostępności>Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury zapewnienia dostępności  1
>>  1
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Punkt Interwencji Kryzysowej  1
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  1
Początek strony