Statystyki odwiedzin Biuletynu


Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2017  984
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  749
>Ogłoszenia>Nabór pracowników  515
>Ogłoszenia>Ogłoszenie  489
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2018  475
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2016  376
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  370
Załatwiane sprawy>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  272
Załatwiane sprawy>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  264
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń  243
>Dostęp do informacji publicznych>Dostęp do informacji publicznych  237
Załatwiane sprawy>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  230
Załatwiane sprawy>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  229
>Podstawa prawna>Podstawa prawna  223
>Podstawowe dane>Podstawowe dane  215
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Finansowa  211
>Zakres działania>Przedmiot działalności i kompetencje  206
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń Rodzinnych  199
Druki do pobrania>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  199
Załatwiane sprawy>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  197
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  183
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne>2016>2016  182
Druki do pobrania>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  165
Załatwiane sprawy>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  164
>Ponowne wykorzystanie informacji>Ponowne wykorzystanie informacji  156
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Organizacyjna  150
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2019  148
>Redaktorzy BIP>Redaktorzy  145
>Załatwiane sprawy>Zarządzenia  131
Druki do pobrania>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  119
Załatwiane sprawy>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  118
Druki do pobrania>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  113
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Dodatków Mieszkaniowych  113
Druki do pobrania>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  106
Druki do pobrania>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  103
>Mienie i finanse>Majątek OPS  96
Druki do pobrania>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  62
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2020  56
Załatwiane sprawy>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  48
>Realizacja ustawy o języku migowym>Realizacja ustawy o języku migowym  44
Komunikaty/Zarządzenia>Komunikaty>Komunikat  31
Załatwiane sprawy>Rządowy program "Dobry Start">Rządowy program "Dobry Start"  29
Załatwiane sprawy>Jednorazowe świadczenie "Za życiem">Jednorazowe świadczenie "Za życiem"  25
>Rejestry i ewidencje>Samodzielne stanowisko - Informatyk  23
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018r.>Sprawozdania za 2018r.  18
>Rejestry i ewidencje>Środowiskowy Dom Samopomocy  17
Druki do pobrania>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  15
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019r.>Sprawozdania za 2019r.  15
>Załatwiane sprawy>Załatwiane sprawy  7
>Stypendia i zasiłki szkolne>Stypendia i zasiłki szkolne  5
>Struktura organizacyjna>OPS  5
>Deklaracja dostępności>Deklaracja dostępności  4
>Struktura organizacyjna>Przetargi  4
>Ochrona danych osobowych>Ochrona danych osobowych  2
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  1
Początek strony