Statystyki odwiedzin Biuletynu


Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2017  1355
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  902
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2018  790
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2016  690
>Ogłoszenia>Nabór pracowników  573
>Ogłoszenia>Ogłoszenie  551
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2019  424
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  414
Załatwiane sprawy>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  314
Załatwiane sprawy>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  303
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń  271
>Dostęp do informacji publicznych>Dostęp do informacji publicznych  261
Załatwiane sprawy>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  259
>Podstawowe dane>Podstawowe dane  256
>Podstawa prawna>Podstawa prawna  254
Załatwiane sprawy>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  250
>Zakres działania>Przedmiot działalności i kompetencje  245
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Finansowa  237
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń Rodzinnych  227
Druki do pobrania>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  220
Załatwiane sprawy>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  219
Druki do pobrania>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  211
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  204
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne>2016>2016  197
Załatwiane sprawy>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  186
>Redaktorzy BIP>Redaktorzy  180
>Ponowne wykorzystanie informacji>Ponowne wykorzystanie informacji  173
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Organizacyjna  171
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2020  137
Druki do pobrania>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  136
Druki do pobrania>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  132
>Załatwiane sprawy>Zarządzenia  131
Załatwiane sprawy>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  129
Druki do pobrania>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  122
>Mienie i finanse>Majątek OPS  118
Druki do pobrania>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  116
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Dodatków Mieszkaniowych  113
Druki do pobrania>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  72
Komunikaty/Zarządzenia>Komunikaty>Komunikat  67
>Realizacja ustawy o języku migowym>Realizacja ustawy o języku migowym  61
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2021  53
Załatwiane sprawy>Rządowy program "Dobry Start">Rządowy program "Dobry Start"  51
Załatwiane sprawy>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  48
Załatwiane sprawy>Jednorazowe świadczenie "Za życiem">Jednorazowe świadczenie "Za życiem"  45
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019r.>Sprawozdania za 2019r.  38
>Rejestry i ewidencje>Samodzielne stanowisko - Informatyk  36
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018r.>Sprawozdania za 2018r.  33
>Deklaracja dostępności>Deklaracja dostępności  31
>Stypendia i zasiłki szkolne>Stypendia i zasiłki szkolne  27
>Ochrona danych osobowych>Ochrona danych osobowych  25
>Rejestry i ewidencje>Środowiskowy Dom Samopomocy  17
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020r.>Sprawozdania za 2020r.  16
>Podstawowe dane>Godziny urzędowania  16
Druki do pobrania>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  15
>Deklaracja dostępności>Deklaracja dostępności  14
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych  13
>Deklaracja dostępności>Koordynator ds. dostępności  12
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Finansowa  10
Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Pomocy Społecznej>Sekcja Pomocy Społecznej  9
>Deklaracja dostępności>Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego  8
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Organizacyjna  8
>Załatwiane sprawy>Załatwiane sprawy  7
Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Pomocy Społecznej>Administrator koordynujący usług opiekuńczych  6
>Struktura organizacyjna>OPS  5
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Zespół ds. Asysty Rodziny  5
>Struktura organizacyjna>Przetargi  4
>Program "Czyste Powietrze">Program "Czyste Powietrze"  3
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Punkt Interwencji Kryzysowej  1
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  1
Początek strony