Statystyki odwiedzin Biuletynu


>>  3315
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2017  1370
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  923
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2018  807
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2016  704
>Ogłoszenia>Nabór pracowników  674
>Ogłoszenia>Ogłoszenie  575
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  467
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2019  437
Załatwiane sprawy>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  328
Załatwiane sprawy>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  321
Załatwiane sprawy>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  289
>Podstawowe dane>Podstawowe dane  280
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń  278
>Dostęp do informacji publicznych>Dostęp do informacji publicznych  275
>Podstawa prawna>Podstawa prawna  271
Załatwiane sprawy>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  268
>Zakres działania>Przedmiot działalności i kompetencje  263
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Finansowa  242
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń Rodzinnych  236
Załatwiane sprawy>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  231
Druki do pobrania>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  226
Druki do pobrania>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  218
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  214
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne>2016>2016  201
Załatwiane sprawy>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  192
>Redaktorzy BIP>Redaktorzy  183
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Organizacyjna  179
>Ponowne wykorzystanie informacji>Ponowne wykorzystanie informacji  176
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2020  150
Druki do pobrania>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  139
Załatwiane sprawy>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  136
Druki do pobrania>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  133
Druki do pobrania>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  133
>Załatwiane sprawy>Zarządzenia  131
>Mienie i finanse>Majątek OPS  130
Druki do pobrania>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  128
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Dodatków Mieszkaniowych  113
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2021  104
Komunikaty/Zarządzenia>Komunikaty>Komunikat  91
Druki do pobrania>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  75
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2022  65
>Realizacja ustawy o języku migowym>Realizacja ustawy o języku migowym  61
Załatwiane sprawy>Rządowy program "Dobry Start">Rządowy program "Dobry Start"  53
Załatwiane sprawy>Jednorazowe świadczenie "Za życiem">Jednorazowe świadczenie "Za życiem"  51
Załatwiane sprawy>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  48
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019r.>Sprawozdania za 2019r.  43
>Podstawowe dane>Godziny urzędowania  39
>Stypendia i zasiłki szkolne>Stypendia i zasiłki szkolne  37
>Ochrona danych osobowych>Ochrona danych osobowych  37
>Rejestry i ewidencje>Samodzielne stanowisko - Informatyk  36
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018r.>Sprawozdania za 2018r.  34
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Finansowa  31
>Deklaracja dostępności>Deklaracja dostępności  31
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020r.>Sprawozdania za 2020r.  31
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych  29
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Organizacyjna  23
Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Pomocy Społecznej>Administrator koordynujący usług opiekuńczych  21
Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Pomocy Społecznej>Sekcja Pomocy Społecznej  21
>Informacje o dostępności>Deklaracja dostępności  20
>Informacje o dostępności>Koordynator ds. dostępności  18
>Rejestry i ewidencje>Środowiskowy Dom Samopomocy  17
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Zespół ds. Asysty Rodziny  16
Druki do pobrania>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  15
>Program "Czyste Powietrze">Program "Czyste Powietrze"  14
>Informacje o dostępności>Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego  10
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2022r.>Sprawozdania za 2022r.  10
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2021r.>Sprawozdania za 2021r.  9
>Załatwiane sprawy>Załatwiane sprawy  7
>Informacje o dostępności>Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury zapewnienia dostępności  6
>Informacje o dostępności>Wniosek o zapewnienie dostępności  5
>Struktura organizacyjna>OPS  5
>Struktura organizacyjna>Przetargi  4
>Informacje o dostępności>Procedura zapewnienie dostępności  3
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Punkt Interwencji Kryzysowej  1
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  1
>>  1
Początek strony