2019

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: 021.1.42.2019, Z dnia: 29.04.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie finansowym dla OPS w S-rzu
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 14.05.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.12.2019, Z dnia: 31.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla OPS w Sandomierzu na 2019 r.
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 14.05.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.47.2019, Z dnia: 20.05.2019

, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości obowiązującej przy realizacji projektu pod nazwą „Jesteśmy dla Was” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 20.05.2019.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 06.11.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.40.2019, Z dnia: 23.04.2019

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia zarządzenia Dyrektora OPS w S-rzu w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego w OPS w S-rzu.
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 23.04.2019.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 14.05.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.15.2019, Z dnia: 01.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w OPS w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 01.02.2019.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 14.05.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.70.2019, Z dnia: 26.08.2019

, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Nr ORG.021.1.57.2019 z dnia 31.05.2016 w sprawie terminu opracowania planu wydatków przez kierowników komórek organizacyjnych w OPS w S-rzu
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 26.08.2019.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 06.11.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.53.2019, Z dnia: 12.06.2019

, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dla OPS w Sandomierzu na 2019 r.
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 12.06.2019.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 06.11.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.100.2019, Z dnia: 09.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
Załączniki:
ORG.021.1.100.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 09.12.2019.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 11.02.2020 , wersja 1

Numer: 021.1.16.2019, Z dnia: 01.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w OPS w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 01.02.2019.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 14.05.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.89.2019, Z dnia: 31.10.2019

, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dla OPS w Sandomierzu na 2019 r.
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 31.10.2019.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 07.11.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 11  prawy
Początek strony