2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 021.1.1a.2016, Z dnia: 04.01.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmian instrukcji obiegu, kontroli wew. I archiwizowania dok. finansowo - księgowych
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 04.01.2016.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.1.2016, Z dnia: 04.01.2016

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia kwoty odpłatności za 1 godzinę odpłatności specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 04.01.2016.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.2.2016, Z dnia: 12.01.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmian godzin pracy świetlic socjoterapeutycznych w okresie ferii zimowych
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 12.01.2016.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.4.2016, Z dnia: 15.01.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmian planu finansowego na 2016 r
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 15.01.2016.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.3.2016, Z dnia: 15.01.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2016 r
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 15.01.2016.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.5.2016, Z dnia: 20.01.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w OPS w ramach kontroli zarządczej
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 20.01.2016.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.7.2016, Z dnia: 27.01.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany planu finansowego na 2016 r.
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 27.01.2016.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.6.2016, Z dnia: 27.01.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia rocznego planu pracy na rok 2016
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 27.01.2016.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.8.2016, Z dnia: 29.01.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany planu finansowego na 2016 r.
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 29.01.2016.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.10.2016, Z dnia: 29.01.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia rejestru ryzyk oraz matrycy ryzyka na rok 2016
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 29.01.2016.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 15.01.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 15  prawy
Początek strony