2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 021.1.6.2018, Z dnia: 23.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia rocznego planu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018 rok
Wytworzył lub odpowiada za treść Łukasz Bąk z dnia 23.01.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1
Numer: 021.1.4.2018, Z dnia: 15.01.2018, Zmieniana:  
sprawie zmian do polityki rachunkowości oraz planu kont dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu wprowadzonej Zarządzeniem Nr OPS 021.1.85.2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 30.07.2013 r.
Wytworzył lub odpowiada za treść Łukasz Bąk z dnia 15.01.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1
Numer: 021.1.1.2018, Z dnia: 02.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia kwoty odpłatności za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Wytworzył lub odpowiada za treść Łukasz Bąk z dnia 02.01.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1
Numer: 021.1.2.2018, Z dnia: 02.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia zasad wysokości świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Wytworzył lub odpowiada za treść Łukasz Bąk z dnia 02.01.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 1
Numer: 021.1.3.2018, Z dnia: 02.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu na 2018 rok
Wytworzył lub odpowiada za treść Łukasz Bąk z dnia 02.01.2018.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 09.01.2019 , wersja 2
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony